Daedalus et Icarus, 1

Daedalus et Icarus

Daedalus in insula Creta longum exsilium egit. Tactus loci natalis amore, diu et magnopere insulam reliquere desiderabat, sed mari clausus erat. “Minos, rex Cretae,” inquit, “terras et undas tenet, at caelum certe est apertum. Caelo ibimus. Quamquam omnia Minos possidet, tamen non aera possidet.”

λi taetalus λi īkarus

te taetalus mapēranen sū jalīra kerēta il jahōλen;tema jakīñen ānen anþīmme il jahōλen to japāŋŋien ja ñi jamōla ien ñi saen rū jalīra ewaþ te jālhāra jarēþa japōha jē saen; tamma ien ñamma ē anekiēni ē antāoni anpōhi ā mīnōs makerāon sū kerēta luhañen ewaþ kexien la ankēji ankōrji; ñalla jarēþa sū ankēji rēha; tō mīnōs pa antatēŋŋe jē sūnaren tōnaren mīnōs pa antatēŋŋe jē ankēji wā;

te taetalus mapēranen Daedalus…(exsilium egit)
sū jalīra kerēta in insula Creta
il jahōλen longum
tema jakīñen ānen anþīmme tactus…amore/desiderabat…magnopere
il jahōλen diu
to japāŋŋien ja ñi jamōla loci natalis
ien ñi saen rū jalīra insulam reliquere
ewaþ te jālhāra jarēþa japōha jē saen sed mari clausus erat
tamma ien inquit
ñamma ē anekiēni ē antāoni anpōhi terras et undas tenet
ā mīnōs makerāon sū kerēta Minos, rex Cretae
ewaþ kexien la ankēji ankōrji at caelum certe est apertum
ñalla jarēþa sū ankēji rēha caelo ibimus
tō mīnōs pa antatēŋŋe jē sūnaren quamquam omnia Minos possidet
tōnaren mīnōs pa antatēŋŋe jē ankēji wā tamen non aera possidet