Daedalus et Icarus, 2

Tum Daedalus animum in artes ignotas dimittit et naturam novat. Nam pennas in ordine ponit a minima usque ad longissimam. Sic quondam fistulam rusticam Pan disparibus papyris fecerat. Deinde partes medias imasque cera adligat atque parvo curvamine pennas ita compositas flectit. Potes putare has esse alas avium verarum.

il aþ semeñ ke taetalus mo sasōna jakēli jawāññīwi tō tūaþ ñamma jatāelle; ñamma jatīāni anxālāe ja pa jañūna ñe jīña ŋō jē jōna ŋō; te jahōwa ja ōrra ñamma jaxīmīkimma janīseni tō anxīññeni ankāori ā pān; ñamma ē anānīke tō jāñi tō jatāwi ānen anmēpi aþ jawēλa jatāwīñ tō jatīāni jaxālāji; sere jaþēλa ien la þō jatū jalā jañāntimma cēja;

il aþ semeñ ke taetalus tum Daedalus
mo sasōna jakēli jawāññīwi animum in artes ignotas dimittit
tō tūaþ ñamma jatāelle et naturam novat
ñamma jatīāni anxālāe pennas in ordine ponit
pa jañūna ñe jīña ŋō jē jōna ŋō a minima usque ad longissimam
te jahōwa sic
jaxīmīkimma janīseni quondam fistulam rusticam
tō anxīññeni ankāori disparibus papyris
ā pān Pan
ñamma anānīke (adligat)
tō jāñi tō jatāwi partes medias imasque
ānen anmēpi cera
jawēλa jatāwīñ parvo curvamine
tō jatīāni jaxālāji pennas ita compositas
sere jaþēλa…cēja potes putare
la þō jatū jalā jañāntimma has esse alas avium verarum