Daedalus et Icarus, 5

Praecepta volandi dat dum novas alas umeris pueri accommodat. Manus patris tremunt et oscula ultima filio dat. Pennis motus pater in aere volat. Timet et respectat velut avis quae parvam avem ducit et eam volare docet; Daedalus ipse suas alas movet et alas filii respectat.

il semme antū jatēŋŋi il ñamma jañānti jawāññīwi rā mamōīñ sañāma ōl; ē ñi masōwa sakū jārrāna ē semme jacōñi japēxeni mo mīsa; ñi masōwa matū ānen jañānti jarāe rā jūra; ē sema jamīra ī samma jarūna ñe jatū jahālien ja semme ē jarūna ī antēleni jē antū mo jatū jīña; ē ñamma jañāntimma jarā ā taetalus aþ samma jarūna mo mīsa jañāntimma;

il semme antū jatēŋŋi praecepta volandi dat
il ñamma jañānti jawāññīwi dum novas alas…accommodat
rā mamōīñ sañāma ōl umeris pueri
ē ñi masōwa sakū jārrāna manus patris tremunt
ē semme jacōñi japēxeni mo mīsa et oscula ultima filio dat
ñi… matū…rā jūra in aere volat
masōwa ānen jañānti jarāe pennis motus pater
sema jamīra timet
ī samma jarūna et respectat
ñe jatū jahālien velut avis quae…ducit
ja semme ē jarūna …eam…(docet)
ī antēleni jē antū et volare (docet)
mo jatū jīña parvam avem
ñamma jañāntimma jarā suas alas movet
ā taetalus Daedalus
aþ samma jarūna mo mīsa jañāntimma et alas filii respectat