anhēkēl

anheekeel

anhēkēl

Sentence #7:

temle ien pa jatōna anhēkēl nā;
He said to me: the road was well made.

anhēkēl is a compound of –– “good” and –kēl– “skill, craft” so “made with good skill”.