jasōþa

jasootha

jasōþa

Fourth sentence:

wā temle ien ew ñamma jamāra tō honahan ew ñamma sū jasōþa;
He did not say to me how he made a dwelling, nor where.

jasōþa means “place: or “location”. sū jasōþa is “at/on a place”.