anhēkēl

anheekeel

anhēkēl

Sentence #7:

temle ien pa jatōna anhēkēl nā;
He said to me: the road was well made.

anhÄ“kÄ“l is a compound of –hÄ“– “good” and –kÄ“l– “skill, craft” so “made with good skill”.